Rotarys PolioPlus-koncept

1979 finansierade Rotary det första massvaccineringstestet mot polio på Filippinerna.

1985 hade världshälsoorganisationerna insett potentialen i projekt PolioPlus som kort och gott går ut på att utrota polio från jordens yta.

Polio finns idag i epidemisk form i Pakistan, Afghanistan och Nigeria. En art av tre är helt utrotad. Vi är alltså nära en världshistorisk händelse. Polio blir den andra helt utrotade virussjukdomen. Att immunisera ett barn livslångt mot polio kostar ca 5 kr.

reepler har aktivt stöttat projektet sedan 2006. Bland annat har reepler direkt finansierat immuniseringen av ca 16.000 barn. Vidare har Jan Tipner kommit att verka som PolioPlus-samordnare för Uppsalas åtta rotaryklubbar perioden 2006-2010. I det arbetet har Uppsalas rotaryklubbar skapat förutsättningar för att mer än 500.000 barn har kunnat immuniseras mot polio.

 

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler