Kategoribilder Foretagsinfo_vag.jpg
Företagsinformation

reepler har en historik redan från och med 70-talet. Under hela 70- och 80-talet bestod verksamheten av att tillverka sportskor under varumärket reepler vid fabrik i fjärran östern. reepler importerade, lagerhöll och sålde dom egna sportskorna till anställda på större arbetsplatser.
Med vår långa tradition av tillverkning och import från lågkostnadsländer kom vårt sortiment att utvecklas under tidigt 90-tal till att omfatta även generella profilprodukter.

Från och med cirka 1995 är reepler en fullödig profilpartner. Sedan dess har reepler-konceptet kommit att utvecklas kontinuerligt till ett mycket kompetent innehåll för den som arbetar med profilprodukter. Vi ligger definitivt långt fram med sortimentsinnehåll och har ett fantastiskt servicekoncept!

Vårt sortiment består idag av mer än 100.000 olika artiklar. Vi arbetar ofta med design av kunders egna artiklar och specialtillverkning av dessa för våra kunder.

Vi har avtal med Europas ledande leverantörer inom profil- och detaljhandelsområdet.

Vi har under lång tid utvecklat våra affärsprocesser, miljöarbete, kvalitetssäkring med mera.

Sammantaget gör det vårt erbjudande till våra kunder svårslaget – för att inte säga oslagbart! Få har Vår långa branscherfarenhet och kunskap!

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler