Allmänna försäljningsvillkor

En viktig del i vår affärsprocess är tydliga och detaljerade Allmänna Försäljningsvillkor. Dessa finns till för att vi i alla situationer alltid skall veta hur den hanteras och vad som gäller.

På länken nedan återfinns dom nu gällande Allmänna Försäljningsvillkoren.

Alla affärsförslag och ordererkännande samt leveranser och fakturering sker mot bakgrund av dess.

Om något är oklart – Fråga oss vad som avses.

Allmänna Försäljningsvillkor                            

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler