Kategoribilder Uppforandekod_vag.jpg
Uppförandekod

reepler tar ansvar för och försäkrar sig aktivt om att leverantörer respekterar respektive lands rättsliga bestämmelser såväl som internationella organisationens värdering avseende grundläggande rättigheter, miljöfrågor, barnarbete med mera.

Med varje produktion avtalas automatiskt i reeplers affärsprocess att respektive leverantör följer internationella och nationella lagar och regler på området.

reepler förbehåller sig rätten till inspektion av leverantörens verksamhet närhelst man så önskar. Brott mot reeplers krav enligt ovan är tillräcklig grund för uppsägning av avtal med mera.

Vidare strävar reepler alltid efter att tillhandahålla bra produkter, producerade så att dom mest strikta miljökraven tillgodoses på ett sätt som är juste för producenten och säkerställt att barnarbete ej förekommer.

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler