NyföretagarCentrum

Det är av största vikt för samhällets utveckling såväl på lokal, regional och på riksnivå, att det kontinuerligt bildas och utvecklas livskraftiga, starka och utvecklingsbara nyföretagare.

NyföretagarCentrum ger kvalificerade oberoende råd till blivande företagare och nyföretagare inför start och utveckling. Det finns många lokala NyföretagarCentrum. Varje NyföretagarCentrum finansieras i huvudsak av det lokala näringslivet.

Jan Tipner har varit medlem i NyföretagarCentrum i Uppsalas styrelse perioden 2007-2012. Läs mer om den fina verksamheten på www.nyforetagarcentrum.se/uppsala

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler