Mark_branning
Bränning

En märkteknik lämplig för träprodukter. En brännstämpel produceras. När den värms upp och under kort tid men under högt tryck läggs an mot produkten bränns motivet fast.
Vissa begränsningar i detaljrikedom.

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler