Kategoribilder Mark_avdragsbild.jpgTransfer

En transfer är en variant av textiltrycket där trycket sker på en bärare istället för direkt på produkten. Transfern appliceras därefter på produkten i en särskild process. Metoden har bland annat den stora fördelen att trycket kan lagras och enkelt appliceras en och en varefter behov uppstår. Vidare kan finare detaljer återges med något bättre skärpa än textiltryck.  Denna märkmetod fungerar för syntetmaterial såsom till exempel fleece, funktionsmaterial med mera. Rätt applicerat har den bättre hållfasthet än textiltryck. Kostnaden drivs av tryckets storlek och antalet färger i motivet. Vår transfer är naturligtvis miljöcertifierad.

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler