Kategoribilder Mark_broderat marke.jpg
Broderat märke

Broderade märken är helt enkelt en bit tyg mer eller mindre i den form Du önskar, oftast försedd med limbaksida, på vilken önskad brodyr har skett.
Märket limmas och, oftast, sys fast på produkten.
Har direktbrodyrens alla fördelar frånsett att det blir ett märke som monteras på produkten.
En fördel är att bäraren perforeras minimalt och att märket ofta kan appliceras på platser där det är praktiskt omöjligt med direkt brodyr.

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler