Kategoribilder Profilplan_vag.jpg
Profilplan – ett strategiskt verktyg

Omedvetet värderar vi vårt engagemang och dess aktiviteter. Det gäller personer, företag, reklamgåvor med mera.
Det är därför viktigt att Ditt arbete med identitetsprodukter förstärker dom mål som från tid till annan finns i Er kommunikationsplattform och i marknadsplanen.
Vidare är det viktigt att valda identitetsprodukter kan levereras till ”rätt” pris.
För att lyckas med ovanstående krävs att Du upprättar en profilplan som en del av Din marknadsplan.
Identitetsprodukter är ett bra media, ofta utnyttjas inte dess fulla kapacitet beroende på att planeringsprocessen inte tillmäts rätt strategiskt värde.
En profilplan bottnar i en väl genomförd behovsanalys. Behovsanalysen ligger sedan till grund för den profilplan som upprättats.

Behovsanalys
Genom att hämta in information av vad Ni gjort historiskt, vilka grundvärderingar som gäller för ert företag, personalens sammansättning, kontaktytor med kunder och andra viktiga samarbetspartners, avstämning med reklambyrå, inhämtande av information i interna guidelines, generell marknadsinformation, målgruppens sammansättning och karaktär med mera får vi en plattform att arbeta vidare från.
Denna plattform skall kompletteras med kunskap om budget, aktiviteter med mera.
Informationens inriktning sker oftast genom intervjuer med relevanta befattningshavare hos kunden.

Profilplan
Behovsanalysen utmynnar i konkreta produktförslag ofta indelade i relevanta kategorier anpassade efter målgrupper och aktiviteter.
Profilplanen tar sikte på behovet hos kundföretaget kommande år. Fördelat dels på användningsperioden och dels på målgrupperna.
Profilplanen innebär ofta optimerade kontakter genom att planering och god framförhållning uppnås.
Vidare erhålles mestadels fördelen att mer profil kan fås på köpet då man som regel får bättre med tid till designmomentet. Ofta undviks dyra ”sista minuten” lösningar.

Uppföljning
Profilplanen följs upp och uppdateras kontinuerligt vanligen en till två gånger per år.
Vill Du använda det strategiska verktyg en profilplan innebär fullt ut i Din organisation, kontakta oss så berättar vi gärna mer!


reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler