Kategoribilder Kvalitet_vag.jpg
Kvalitet

Den som slutar bli bättre slutar att vara bra!
Vår ambition är att alltid sätta våra kunder med sina behov i centrum för vår verksamhet. Fortlöpande genomförs mätningar av kundnöjdhet. Vidare får vi en god bild av hur väl vi lyckas genom spontana kommentarer från våra kunder. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar av vår verksamhet och har till exempel en lista med förbättringsområden som kontinuerligt fylls på med nya områden och så snart en åtgärd är genomförd stryks den från listan. Allt i akt och mening att den som slutar bli bättre slutar att vara bra.
För att förbli Din partner och kunna utveckla en för båda parter givande relation krävs att vi ständigt arbetar på att bli bättre och göra det ännu lättare för våra kunder att samarbeta med oss.

Våra affärsprocesser har utvecklats under våra många år i branschen. Vi uppdaterar dessa löpande för att på ett funktionellt sätt säkerställa att vi från tid till annan motsvarar våra kunders höga krav. Bland annat är det ordererkännande och korrektur, som vi vill att Du kontrasignerar i samband med respektive beställning, viktiga grundbultar i vårt kvalitetsarbete.

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler