Utbildning och information

Ett framgångsrikt miljöarbete kan bara genomföras av en kunnig och engagerad personal. Genom reeplers försorg organiseras och genomförs kontinuerlig internutbildning i miljöfrågor. Intern information sker genom arbetsplatsträffar.

reepler skall bland annat skapa förståelse och engagemang i miljöfrågor, visa hur reeplers verksamhet påverkar miljön samt belysa sambandet mellan miljö och hälsa.

Redovisning och utvärdering
All verksamhet inom reepler ska genomsyras av miljöplanens intentioner och reeplers miljöpolicy. Miljöarbetet redovisas i reeplers interna verksamhetsplan och utfallet av miljöarbetet redovisas i den interna verksamhetsberättelsen. Nyckeltal används för årlig intern jämförelse och definieras för bland annat kemikalier, produkter, engångsartiklar, energi- och vattenanvändning, avfall och personaltransporter.reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler