Transport

Transport påverkar miljön genom utsläpp, resursförbrukning, buller och markintrång. reeplers verksamhet föranleder ett stort antal transporter.

reepler skall i sin verksamhet påverka kunden att bland annat beakta miljökrav vid beställning av olika produkter och alltid sträva efter att kundens beslut innebär att miljöpåverkan minimeras, samordna godstransport samt prioritera det miljövänligaste alternativet, verka för förbättrad kollektivtrafik för både personal och kunder samt utnyttja modern teknik för att minska behovet av transport.


reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler