Energi

reeplers energianvändning utgörs av uppvärmning av lokaler och vatten samt elanvändning för belysning, produktionsutrustning samt all annan utrustning som drivs med el.

reepler skall bland annat utbilda personal för att kvalitetssäkra energianvändandet, öka energiåtervinning och användning av energiomvandlande apparater, minska och effektivisera användandet av fossila bränslen, energianvändning för lokaluppvärmning, elutrustning och vatten samt användning av elenergi, samt övergå till mer energieffektiva transportsystem.

Miljökrav vid upphandling
Produktvalet är vid upphandling av stor betydelse både vad gäller vilken typ av naturresurs som används och vilken restprodukt som genereras. reepler kan genom sin personal aktivt påverka utvecklingen vid upphandling och därigenom medverka till en förbättring av miljön.

reepler skall i sin interna verksamhet bland annat ställa specificerade miljökrav samt prioritera produkter som uppfyller etablerad miljömärkning vid upphandling, efterfråga järnvägstransporter samt utveckla rutiner där miljöhänsyn blir en naturlig del vid planering och investeringsbeslut.


reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler