Organisation och ansvar

Det övergripande ansvaret för verkställighet och revidering av reeplers miljöprogram ligger hos reeplers ledning.
Miljöansvaret följer organisationen. Samtliga chefer har det direkta ansvaret för att miljölagar och miljöplan efterlevs inom respektive område.
På varje lokalkontor skall det finnas ett miljöombud.

Miljöanpassning av reeplers verksamhet.
reeplers
verksamhet spänner över många olika områden som alla påverkar miljön. Respektive kunds miljömål skall följas i arbetet.

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler