Kategoribilder Sa_samarbetar_vi_vag.jpg
Så samarbetar vi

Bland våra kunder finner Du många stora börsnoterade bolag, en del med stor verksamhet internationellt, likväl som små enmansföretag.

Våra uppdrag skräddarsys utifrån kundens behov. Vårt engagemang varierar stort, allt från att vi ”bara” levererar produkten till fullservice. Med fullservice menar vi verkligen fullservice. När kunden utnyttjar oss optimalt och vi kommer allra mest till vår största rätt när vi blir en del av kundens interna organisation. Helt utnyttjad innefattar vår fullservice att vi levererar produkter, vi förser produkterna med logo eller kampanjmärken, vi lagerför och fyller på när behov uppstår, vi tar emot beställningar, vi svarar i telefon med kundens namn, distribuerar, fakturerar och hanterar betalningar, statistik och redovisning.

Vårt mål, eller kanske bättre uttryckt, vår vision, är att på kundens villkor underlätta mest möjligt för kunden i arbetet med profil- och identitetsprodukter.

Vi kommer mest till vår rätt om Du ger oss förtroendet att sköta om helheten.

reepler | Telefon 018-10 10 00 |  E-post info@reepler.com Copyright 2023 reepler